Spoločnosť ASKITUS, spol. s r.o. vznikla v roku 1996 s názvom A&S, spol. s r.o.  zameriavala sa na projektovanie a realizáciu automatizovaných riadiacich systémov.

V roku 2006 prešla spoločnosť významnými personálnymi a organizačnými zmenami s novou orientáciou na konzultačné a poradenské  služby a projektové riadenie súvisiace s návrhom, realizáciou, prevádzkou a využívaním informačných systémov pre podporu riadenia procesov a služieb.

V roku 2009 prijalo vedenie spoločnosti rozhodnutie aktualizovať komunikačný dizajn spoločnosti a 15.5.2009 zaregistrovalo nový názov spoločnosti ASKITUS, spol. s r.o.

Hlavnou prednosťou spoločnosti ASKITUS je vysoká odbornosť a dlhoročné skúsenosti jednotlivých konzultantov. Sme presvedčení, že kvalita našich služieb závisí predovšetkým na vedomostiach, schopnostiach a skúsenostiach ľudí, ktorí na projekte pracujú.

Preto namiesto uvádzania referencií spoločnosti poskytujeme pri spracovaní ponuky referencie expertov a konzultantov, ktorých vyčleníme pre konkrétny projekt.

Tým ponúkame istotu, že zákazku bude realizovať skúsený tím odborníkov, a nie spoločnosť ktorej referenčné zákazky realizovali bývalí zamestnanci.